Beknopt verslag van de vergaderingen van januari en februari 2018

In deze vergaderingen is veel aandacht besteed aan hoe wij als huurdersvereniging onze achterban kunnen bereiken. In de vergadering van februari is ons werkplan aangenomen en uit alle punten die we onder handen hebben zijn een viertal speerpunten gekozen. 1. Contact met de achterban. 2. Leden en bewonersvergadering nieuwe stijl in 2018. 3. Ledenbestand huurdersvereniging….

Wetswijziging huurtoeslag gaat huurders jaarlijks tientallen euro’s kosten’

Huurders krijgen de komende jaren tientallen euro’s minder huurtoeslag dan waarop ze rekenden. Dat komt doordat het deel van de huur dat ze zelf moeten betalen, gaat meestijgen met de huurprijs, heeft de Woonbond berekend. Nu is het zelf te betalen deel, de zogeheten basishuur, nog gekoppeld aan de bijstand, maar het kabinet gaat dat…

Beknopt verslag van de vergaderingen, bijeenkomst en rondgang in de maanden oktober en november 2017

In deze vergaderingen is veel aandacht besteed aan hoe wij als huurdersvereniging onze achterban kunnen bereiken. Hier zijn een aantal ideeën ontwikkeld waar we de komende tijd mee aan de slag gaan. Dit zal dan ook een van de speerpunten worden in ons meer jaren werkplan. In dit kader hebben we ook aangesloten bij de…

Beknopt verslag bestuursvergadering HVL

De nieuwe samenstelling van het bestuur is gerealiseerd. Wel zoeken wij nog een aantal enthousiaste nieuwe bestuursleden erbij. Er zijn ook afspraken gemaakt op het gebied van vastlegging van gesprekken in de diversen vertegenwoordigingen van de HVL en zijn er vaste vertegenwoordigers in de diverse werkgroepen, klankbordgroepen aangesteld. Deze groepen doen ook iedere vergadering verslag…

Huurdersvereniging l'escaut maakt gebruik van cookies voor een optimale website ervaring. meer informatie

Huurdersvereniging l'escaut maakt gebruik van cookies voor een optimale website ervaring.

Sluiten