Wie zijn wij?

Sinds februari 1986 zijn wij actief om de belangen van de huurders van

l’escaut woonservice optimaal en onafhankelijk te behartigen

De verhuurder l’escaut woonservice staat volledig achter ons en steunt dit ook .

Het succes van de huurdersvereniging l’escaut is afhankelijk van de huurders van l’escaut woonservice.

Vele huurders hebben zich in de loop der jaren opgegeven als lid van onze huurdersvereniging.

Zij geven daarbij aan , vertrouwen te hebben in onze huurdersvereniging.

Volg hun voorbeeld en geef u op als lid van de huurdersvereniging l’escaut

U kunt dit doen via het  aanmeldingsformulier dat zich bevind op de pagina  lid worden


Doel van de HVL

 • Om richting te geven aan onze werkzaamheden, stellen we eerst vast waarom we doen wat we doen.

Om te Beginnen

 • HVL behartigt de belangen van alle huurders van l’escaut

Dat betekent voor individuele huurders:

 • Ze kunnen bij de HVL terecht voor informatie over hun rechten en plichten en ondersteuning als ze er met l’escaut niet uitkomen

Dat betekent voor de gezamenlijke huurders:

 • Voor hen maakt de HVL gebruik van haar recht op overleg met l’escaut, recht op informatie, advies, en instemming zoals vastgelegd in de overlegwet (wet overleg huurders en verhuurder- WOHV ) en de samenwerkingsovereenkomst met l’escaut.

 

 • Ook van de rechten die de woningwet 2015 geeft aan de huurdersorganisaties zal de HVL gebruik maken met name waar het  gaat om het maken van prestatieafspraken in de gemeente en regio waar l’escaut aanzienlijk bezit heeft, te weten in de plaatsen Vlissingen en Oost-Souburg in de gemeente Vlissingen

 

Daarom moeten we zorgen voor het volgende:

 • We kennen de rechten van zowel de huurder als de verhuurder
 • We weten wat er speelt in de complexen, straten en wijken waar de huurders van l’escaut wonen.
 • We kennen de landelijke en de regionale ontwikkelingen op het gebied van huren en wonen.
 • We kunnen goed overleg voeren met de verschillende partijen binnen l’escaut
 • We kunnen goed overleg voeren met de gemeente waar l’escaut bezit heeft.
 • Waar nodig onderhouden we contact met andere huurdersorganisaties in de regio
 • We roepen tijdig hulp in als we het zelf ( nog ) niet weten of kunnen.

Daarbij hechten we aan een paar belangrijke waarden:

 • We hebben een luisterend oor voor huurders, maar we zijn geen klachtenbureau voor l’escaut.
 • We informeren de huurders over de zaken waar we mee bezig zijn.
 • We betrekken de huurders bij het formuleren van belangrijke standpunten.
 • We zijn positief- kritisch naar l’escaut.
 • We werken constructief samen met andere partijen.
 • We respecteren de grenzen van de vrijwilligers die zich inzetten voor de HVL.

Waarom een huurdersvereniging

 

De overheid heeft bij wet geregeld dat de verhuurders verplicht zijn om met hun huurders te praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst,de gang van zaken bij onderhoud, woningverbetering,herstructurering, uitbreiding van de dienstverlening ,enz.

Overige belangrijke bepalingen uit deze wet zijn ook dat :

 • huurdersorganisatie recht hebben op informatie over het beleid van hun verhuurder;
 • huurdersorganisaties het recht hebben om gekwalificeerd advies uit te brengen bij wijzigingen van dit beleid . Op zo’n advies moet de verhuurder spoedig een beargumenteerde reactie geven
 • deze rechten gelden voor huurdersorganisaties die de huurders ook echt vertegenwoordigen en dus representatief zijn;
 • verhuurders verplicht zijn de meeste van de redelijkerwijs noodzakelijke kosten van de huurdersorganisatie te dragen.

 

Kortom over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen en waarin de

Huurdersvereniging l’escaut gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren en mede invulling te geven aan de beleidsmatige inhoudelijke voorbereiding en uitvoering ervan.

De Huurdersvereniging l’escaut zal namens de huurders met l’escaut  het overleg over deze onderwerpen voeren.

l’escaut  en de Huurdersvereniging l’escaut hebben duidelijk in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd welke invloed de huurdersvereniging heeft op het beleid van l’escaut .

 

Lidmaatschap opzeggen

De leden van de huurdersvereniging l’escaut kunnen hun lidmaatschap schriftelijk opzeggen bij het secretariaat van de huurdersvereniging l’escaut.

Dit kan via een e-mail naar:

contact@huurdersvereniginglescaut.info

Of via een brief naar:

Huurdersvereniging l’escaut
t.a.v. de Secretaris
Hermesweg 13
4382 ND Vlissingen

 

 

Huurdersvereniging l'escaut maakt gebruik van cookies voor een optimale website ervaring. meer informatie

Huurdersvereniging l'escaut maakt gebruik van cookies voor een optimale website ervaring.

Sluiten