Stand van zaken : Prestatieafspraken

Geachte heer/mevrouw,   In mei 2016 hebben de woningcorporaties l’escaut Woonservice en Zeeuwland (voorheen Woonburg) en de Huurdersvereniging l’escaut (HVL) en huurdersstichting Woonburg (SHW/W) samen met de gemeente afspraken gemaakt over de uitvoering van het volkshuisvestelijke beleid. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Prestatieafspraken 2016-2019 en bekrachtigd door de gemeenteraad op 21 april 2016 (raadsbesluit…

Ondertekening Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud.

Op 20 december 2016 hebben l’escaut, Woonburg en de huurdersorganisaties het Reglement inzake sloop, renovatie en (groot) onderhoud ondertekend. Het huidige Sociaal Statuut bij wijkvernieuwing is op 10 september 2008 in werking getreden. Het statuut beschrijft de rechten van individuele bewoners bij wijkvernieuwing (sloop, ingrijpende verbetering en/of groot onderhoud met tijdelijke of definitieve verhuizing). In…

Vooraankondiging AcceptEmail

De Nederlandsche Bank gaat in 2019 de acceptgiro afschaffen. Vooruitlopend op deze afschaffing heeft l’escaut besloten de AcceptEmail in te voeren. Vanuit de AcceptEmail kunt u met iDEAL de huur betalen. U betaalt vervolgens direct via iDEAL van uw eigen bank. Dat is snel en veilig. Rond 20 januari 2017 verstuurt l’escaut de eerste AcceptEmails. Dat doen ze…

Huurdersvereniging l'escaut maakt gebruik van cookies voor een optimale website ervaring. meer informatie

Huurdersvereniging l'escaut maakt gebruik van cookies voor een optimale website ervaring.

Sluiten